Powitanie przez ks. prob. Zdzisława kopii Obrazu Matki Jasnogórskiej, podczas nawiedzenia naszej parafii:

Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry Zwycięstwa – Przewodniczko pewna do nieba. Na Twoim pielgrzymim szlaku po Diecezji Bydgoskiej, przychodzisz do jednej z mniejszych parafii, która w tym roku przeżywa Jubileusz 10-lecia jej przywrócenia. Matko Kościoła, chcemy Ci podziękować za dar tworzenia WSPÓLNOTY SERC kochających Twojego Syna, na którego nam wskazujesz, mówiąc „uczyńcie, co Wam mówi Syn”. Powierzamy Ci – rozpoczęte w dniu Kanonizacji Jana Pawła II – dzieło rozbudowy tej świątyni, w której wpatrujemy się w Twoje Oblicze, prosimy o Matczyne i zawsze skuteczne wstawiennictwo u Boga i kontemplujemy Cię w Tajemnicy Wniebowzięcia.
Matko, która nas znasz, cieszymy się TWOJĄ OBECNOŚCIĄ i chcemy za Tobą powtarzać „fiat” na pełnienie woli Bożej we wszystkich okolicznościach życia, bo nie brakuje w nim też cierpienia, słabości i upadków.
Oblubienico Ducha Świętego, przez Twoją wśród nas obecność, przemień naszą wspólnotę w wieczernik wypełniony ufną modlitwą i oczekiwaniem na rozpalający ogień Ducha Świętego. Przez te szczególne godziny nawiedzenia dotykaj naszych serc, otwieraj nasze oczy, uzdalniaj do prawdziwej służby i miłości bliźniego. Ten czas – tak szczególny i wyjątkowy – niech stanie się DLA KAŻDEGO NIEZAPOMNIANYM DAREM OBECNOŚCI, która napełnia radością i kieruje nasz wzrok ku niebu. Dzisiaj kościół w Przyłękach staje się małą „Jasną Górą”, w której otwiera się przed każdym z nas obfitość darów wymodlonych przez Ciebie.
O Maryjo witam Cię, kocham Cię, pobłogosław dzieci Twe…
Na drogach nam nadzieją świeć z Synem Twym z nami idź…