Idzie, idzie Bóg prawdziwy. Idzie Sędzia sprawiedliwy.

Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem…