Dusze giną mimo Mojej gorzkiej Męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz. 965). Jak każdego roku, po uwielbieniu Bożego Miłosierdzia poprzez Wieczór uwielbienia /7 kwietnia/, chcemy trwać na modlitwie w Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00 /8 kwietnia/ odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Bądźmy razem. Módlmy się i szukajmy ratunku dla nas i dla całego świata. Jezu, ufam Tobie…