Ustanowiona przez papieża Franciszka Niedziela Bożego Słowa niech nas zachęca do czytania Pisma św., do rozważania i medytowania nad tym, co Bóg do nas mówi, jak mamy żyć w codzienności karmiąc się „Słowem, które pochodzi z ust Pana…”. Warto wprowadzić w życie sugestię papieża, żeby dziennie chociaż 2 minuty oddać się lekturze Pisma św./niech to będzie uzupełnieniem noworocznego postanowienia – AMOR czyli Adoratio <adoracja> Meditatio <medytacja> Oratio <modlitwa> Resolutio <postanowienie> /zapamiętane z wykładów o duchowości sprzed 35 lat/.