Jezu ufam Tobie
Miłosierny Jezus z otwartymi ranami, mówi do nas przez św. Faustynę: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. 
Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dzienniczek, 299 i 699).
W Niedzielę Bożego Miłosierdzia /3 kwietnia/ – w trwającym Świętym Roku – odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Bądźmy razem na modlitwie prosząc o pokój na świecie i w naszych sercach, jak również dziękując Jezusowi za otrzymane dary podczas trwającego dzieła rozbudowy naszej świątyni /xZL/.