Choć mamy w pamięci obraz tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i słyszymy radosne wołanie Hosanna Synowi Dawidowemu, to w obecnych okolicznościach, spójrzmy na Pana Jezusa, który wskrzesza młodzieńca z Naim. W tych zbawczych wydarzeniach są podobieństwa widziane z innej perspektywy. Polecam lekturę orędzia papieża Franciszka na 35 Światowy Dzień Młodzieży:

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/youth/documents/papa-francesco_20200211_messaggio-giovani_2020.html

Palma w domowym kościele Państwa Kiełczyńskich