Kiedyś ciasna, zarośnięta lipami i dzikimi krzewami dróżka, nazywana łącznikiem między ulicami Zabytkową i Przyrodniczą, od 7 lat ulica św. Jana Marii Vianney’a, dzisiaj należy do jednej
z najpiękniejszych  i reprezentacyjnych ulic Przyłęk. Przestronna z okazałym parkingiem służy celom edukacyjno-kulturalnym /szkoła/, sportowo-rekraacyjnym /boisko/ i sakralno-duszpasterskim /świątynia/. Dziękujemy władzom samorządowym gminy Białe Błota, sołectwu Przyłęki, firmie wykonawczej z Lisiego Ogona i wszystkim, którzy – na różne sposoby – przyczynili się do jej powstania. Krwiobus mógł wreszcie stanąć na normalnym parkingu podczas VII Mikołajkowej Niedzieli Medycznej. Wspólnie możemy więcej… dlatego teraz czas na ulicę Zabytkową, żeby nie została „zabytkiem” zagrażającym bezpieczeństwu pieszych i kierujących, ale stała się – dzięki kolejnym decyzjom kompetentnych ludzi – nowoczesną ulicą łączącą nie tylko Przyłęki z Brzozą ale gminę Białe Błota
z gminą Nowa Wieś Wielka. Nie jesteśmy już zapomnianą prowincją … chociaż na dalekiej prowincji wielkiego Imperium Rzymskiego z Bożym Narodzeniem /Wcieleniem Syna Bożego/ rozpoczął się nowy czas w dziejach ludzkości…