Panie Jezu, błogosław nam wszystkim, zachowaj przed złem i prowadź drogami zbawienia…