Po Sumie Odpustowej, którą odprawi ks. prałat Grzegorz Nowak 15 sierpnia /czwartek/ o godz. 12.30, nastąpi odsłonięcie i poświęcenia rzeźby św. Jana Marii Vianney’a na pamiątkę Jubileuszu 10-lecia przywrócenia parafii w Przyłękach. Serdecznie dziękuję za wykonanie dzieła panom Władysławowi i Adamowi Gębiak z pracowni artystycznej w Wapnie i panu Stanisławowi Witkowskiemu szefowi firmy Kawit, który – z pracownikami – przywiózł i profesjonalnie umieścił rzeźbę przed kościołem. Bardzo dziękuję i jestem szczęśliwy /proboszcz/.