W parafii jak w rodzinie, w kościele jak w domu„… Nasza Parafialna Rodzina przygotowuje Szlachetną Paczkę dla tych rodzin, które potrzebują ciepła miłującego serca i ciepła na czas zimowych chłodów. W związku z tym Rada Ekonomiczna w porozumieniu z Ks. Proboszczem, postanowiła zbierać fundusze na węgiel dla tych rodzin, których nie stać na jego zakup. Składkę inwestycyjną z najbliższej niedzieli przeznaczymy na ten cel. Prosimy o mobilizację i ofiarność, abyśmy mogli zakupić kilka ton tego „daru”, który z pewnością ucieszy rodziny wskazane przez naszego Duchowego Przewodnika. Z wyrazami wdzięczności przedstawiciele Parafialnej Rady Ekonomicznej.

p