Dziękując wszystkim za udział w dokonywaniu rzeczy niemożliwych, które stają się dla nas „cudami codzienności”, dedykuję – dziewiątą już edycję Parafialnego Kalendarza – św. Józefowi „przyłęckiemu”, prosząc, aby Opiekun św. Rodziny i „Strażnik Skarbów”, prowadził nas na spotkanie z Jezusem i Jego Matką w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, który w marcu 2019 roku przybędzie do Przyłęk, na 10. rocznicę przywrócenia parafii /ks. prob. Zdzisław/.