Przypadająca w tym roku 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II będzie okazją do Narodowej Dziękczynnej Pielgrzymki do Rzymu. Biuro Pielgrzymkowe FRATER organizuje w związku z tym wyjazd w dniach od 14-21 maja 2020. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza św. sprawowana pod przewodnictwem papieża Franciszka 17 maja o godz. 10.30. Szczegółowy program całej pielgrzymki można pobrać u ks. proboszcza, po niedzielnych Mszach św. Został on również wywieszony w gablocie ogłoszeń. Zgłoszenia do 20 lutego w siedzibie biura FRATER. Koszt 2100 zł + 100 Euro.