Od kliku już lat, w przeddzień Dnia Papieskiego, uczestniczymy w modlitwie różańcowej, którą odmawiamy w drodze od świątyni do świątyni. W tym roku wychodzimy z naszego kościoła o godz. 19.00, by po modlitewnym wędrowaniu dotrzeć do pomnika św. Jana Pawła II w Brzozie. Chcemy w ten sposób włączyć się w wielki nurt modlitwy pod hasłem RÓŻANIEC DO GRANIC, polecając Bogu przez Maryję prośbę o pokój w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Przyłącz się do nas i idź z nami, z nadzieją na lepszy świat, w którym żyjemy. Królowo Pokoju módl się za nami.