„Niech to będzie potężny głos do nieba, armii modlącej się na różańcu. Gdy my będziemy nawróceni – zmiana dokona się na całym świecie. Kochani! Włączmy się w modlitwę, która przez Maryję poprowadzi nas do Boga i uczyni świat bardziej ludzkim…”.