Pan Piotr Augustyn pełniący funkcję Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św., został ustanowiony przez Bpa Krzysztofa Włodarczyka LEKTOREM dla wykonywania stałej posługi (ministerium) w Kościele, zgodnie z przepisami prawa liturgicznego oraz zasadami wykonywania posługi lektora i akolity w Diecezji Bydgoskiej. Na czas pełnienia tej posługi i otrzymania kolejnych życzymy Szczęść Boże.