SŁOWA POWITANIA KSIĘDZA PROBOSZCZA.

Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry Zwycięstwa – Przewodniczko pewna do nieba.

Na Twoim pielgrzymim szlaku po Diecezji Bydgoskiej, przychodzisz do jednej z mniejszych parafii, która w tym roku  przeżywa Jubileusz 10- lecia jej przywrócenia. Matko Kościoła, chcemy Ci podziękować za dar tworzenia WSPÓLNOTY serc kochających Twojego Syna, na którego nam wskazujesz, mówiąc „uczyńcie, co Wam mówi Syn”. Powierzamy Ci – rozpoczęte w dniu Kanonizacji Jana Pawła II – dzieło rozbudowy tej świątyni, w której wpatrujemy się w Twoje Oblicze, prosimy o Matczyne i zawsze skuteczne wstawiennictwo u Boga i kontemplujemy Cię w Tajemnicy Wniebowzięcia.

Matko, która nas znasz, cieszymy się TWOJĄ OBECNOŚCIĄ i chcemy za Tobą powtarzać „fiat” na pełnienie woli Bożej we wszystkich okolicznościach życia, bo nie brakuje w nim cierpienia, słabości i upadków.

Oblubienico Ducha Świętego, przez Twoją wśród nas obecność, przemień naszą wspólnotę w wieczernik wypełniony ufną modlitwą  i oczekiwaniem na rozpalający ogień Ducha Świętego. Przez te szczególne godziny nawiedzenia dotykaj naszych serc, otwieraj nasze oczy, uzdalniaj do prawdziwej służby i miłości bliźniego. Ten czas tak szczególny i wyjątkowy niech stanie się DLA KAŻDEGO NIEZAPOMNIANYM DAREM OBECNOŚCI, która napełnia radością i kieruje nasz wzrok ku niebu.

Dzisiaj kościół w Przyłękach staje się małą „Jasną Górą”, w której otwiera się przed każdym z nas niebo. O Maryjo witam Cię, kocham Cię, pobłogosław dzieci Twe. Na drogach nam nadzieją świeć z Synem Twym z nami idź.

Powitanie przez poszczególne delegacje rodziców, młodzieży i dzieci /wkrótce zdjęcia/.