„Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła” /O godności kobiety, Jana Paweł II/. Tymi słowami rozpoczęliśmy modlitwę w naszej świątyni z okazji DNIA KOBIET i po refleksji, w której ks. prob. wskazał na potrzebę naśladowania duchowości Maryi, otrzymałyśmy po symbolicznym kwiatku, następnie spotkałyśmy się przy stole w Domu Parafialnym i omówiłyśmy bieżące sprawy. Dziękujemy za miłe spotkanie i sympatyczne upominki /Wspólnota Żywego Różańca/.