1_0

Pierwsza rocznica przyjęcia Komunii św. przez klasę IV wpisana w Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, to w naszej wspólnocie modlitwy wyeksponowany znak „drabiny”, który wskazuje kierunek umożliwiający osiągnięcie nieba. Ks. prob. Zdzisław na poszczególnych szczeblach „przyłęckciej drabiny’ umieścił wartości i dary, które dają nam moc w „zdobywaniu nieba”:  rodzina, kościół, szkoła, modlitwa, Przykazania Boże, miłość blliźniego, łaska uświęcająca. Dzięki nim zamieszkamy w niebie, które jest „celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia” /Katechizm Kościoła Katolickiego/.