Wymodlona pogoda, świetna atmosfera, wzorcowa organizacja, wciąż zwiększająca się frekwencja uczestników konkursu lotów, smaczne jedzenie i cenne nagrody ufundowane zwycięzcom, to „klucz” do odkrycia integrującej roli nieba, do którego zmierzamy nie w pojedynkę ale we wspólnocie…