Niedawno otrzymaliśmy dobrą wiadomość, że w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie, przybędzie do naszej świątyni – 01.03.2023 –  błogosławiony Carlo Acutis w znaku relikwii. Młody człowiek naszych czasów, który codzienne spotykał się z Panem w Eucharystii. Często powtarzał: „Eucharystia jest moją drogą do nieba!”. Zachorował na białaczkę i zmarł w wieku 15 lat. Pokazał, że świętość jest dla każdego.
Wieczorną Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczniemy młodzieżowe czuwanie, na które zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną być bliżej Pana Jezusa… i świadczyć o Nim, gdziekolwiek nas posyła…