Kochani! Bardzo dziękujemy za dary Waszych serc i trwamy z Wami i za Was na modlitwie.