Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy… a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie…

Magnificat –  Maryjny Hymn Uwielbienia staje się naszą modlitwą wdzięczności, którą chcemy podziękować za wszelkie dary Bożej Opatrzności. Dziękujemy za dar obecności naszego Zbawiciela w tajemnicy Eucharystii.

Serdecznie dziękuję za dar modlitwy ks. proboszczowi Benedyktowi Konieczce, który odprawił Sumę Odpustową. Od kilku lat pragnąłem, żeby ks. Proboszcz przewodniczył naszej modlitwie. W 90. rocznicę powołania do istnienia naszej parafii ks. Benedykt obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa i dlatego po dwóch latach mogliśmy się cieszyć obecnością zacnego Jubilata.  Pozwolę sobie dodać, że jako mój drugi proboszcz z 19. letniego wikariuszowskiego stażu, ks. Benedykt zawsze był, jest i pozostanie dla mnie wzorem kochającego i wymagającego ojca i bardzo oddanego służbie Bożej kapłana. Księże Benedykcie dziękują za wsparcie modlitewne i te dary, które przekazujesz na rozbudowę naszej świątyni. Pan Bóg to wszystko widzi i jak powiedziałem, że ubogi emerytowany kapłan wspiera dzieło rozbudowy naszej świątyni, to zaraz dało się odczuć większe wparcie parafian.

Dziękuję za dar obecności i pięknego kazania ks. prof. dr hab. Wojciechowi Szukalskiemu. Drogi Wojciechu powiem krótko – Boża Opatrzność przysłała nam najlepszego z możliwych sąsiadów. Kapłana o nieprzeciętnym intelekcie i z sercem na dłoni. Przez wiele lat kierowałeś Prymasowskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej. Pan Bóg wejrzał na Twoją pokorę i zostałeś wybrany Pierwszym Rektorem Wyższego Seminarium Diecezji Bydgoskiej. Historyczne i odpowiedzialne zadanie organizowania życia seminaryjnego pomyślnie wykonałeś. Po 10 latach wytężonej pracy formacyjnej, dydaktycznej, naukowej z której nie zrezygnowałeś będąc w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu, teraz realizujesz się „na pierwszej linii frontu” w bardzo owocnej pracy duszpasterskiej.  No i dodam, że zaryzykowałem zapraszając Ciebie ze Słowem Bożym. Z obfitości serca mówią Twoje usta i miałem obawy, że moi parafianie po wysłuchaniu Ciebie przeniosą się do Brzozy ale jestem przekonany, że tutaj zostaną, bo wiedzą, że ta świątynia jest dla nas Bramą do Nieba. Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przybycie do naszej wspólnoty z pokrzepiającym słowem.

Na ręce ks. Dziekana Adama Siechrzuły składam dar wdzięczności za obecność kapłanom z dekanatu Białe Błota /ks. Januszowi Sawickiemu, ks. Piotrowi Jakubowskiemu, ks. Wiesławowi Pałuczakowi, ks. Jarosławowi Radzikowskiemu, ks. Jackowi Grochalowi/. Szczególnie dziękują za obecność ks. Dawidowi Sewrukowi, który został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Dobrego Pasterza w Białych Błotach i ks. neoprezbiterowi Marcinowi Chrostowskiemu, który od czerwca duszpasterzuje w parafii św. Kazimierza w Łochowie. Tradycyjnie dziękuję stałym „spowiednikom przyłęckim” ks. Ireneuszowi Kalaczyńskiemu i ks. Bogusławowi Konieczce, którzy znając ważność czasu odpustu i Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia służyli posługą spowiedniczą.

Dziewczynkom, które sypały kwiatki i Parafianom pomagającym celebransowi nieść Najświętszy Sakrament przesyłam moje z serca płynące podziękowanie.

Dziękuję za dar zaangażowania Liturgicznej Służbie Ołtarza na czele z Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii św. i jednocześnie animatorami duszpasterstwa Chorych, Lektorów i Ministrantów.

Parafialnemu Chórowi Assumpta, który mimo, że w pomniejszonym składzie /czas urlopów/ pomógł nam śpiewem zanieść do Boga modlitwę wdzięczności.

Wspólnocie Żywego Różańca za śliczną dekorację, towarzyszenie sztandaru naszej Patronki i obrazu św. Rodziny podczas eucharystycznej procesji.

Stowarzyszeniu Kościół naszym Domem bardzo dziękuję za przygotowanie tego namiotu spotkania z Bogiem przez Maryję Wniebowziętą.

Dziękuję za dar modlitwy przedstawicielom Szkoły im. Ks. Jana Twardowskiego, Sołectwu Przyłęki z Radą Sołecką, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Przyłęk i przedstawicielom władz Gminy Białe Błota.

Wszystkim bardzo dziękuję za modlitwę zanoszoną do Boga Ojca przez Jezusa w Duchu Świętym z Matką Wniebowziętą.

Dziękuję za przyniesione wiązanki kwiatów, młodych pędów zbóż i ziół, które po mszalnym błogosławieństwie – zgodnie z tradycją – poświęcił niespodziany Gość, Pielgrzym z Watykanu Ks. Abp Jan Romeo Pawłowski, któremu również bardzo dziękuję, że zachciał po raz kolejny przybyć do naszej przyłęckiej wspólnoty parafialnej.

1'