Krzysztof (gr. Christoforos) „niosący Chrystusa” jest patronem kierowców, flisaków, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy.

„Wspomnienie św. Krzysztofa to czas szczególnego zwrócenia uwagi na sprawę bezpiecznego poruszania się po drogach. Jako wierzący musimy być ludźmi życzliwymi i odpowiedzialnymi użytkownikami dróg, gotowymi służyć i pomagać innym oraz dokładać troski o poszanowanie zasad bezpieczeństwa drogowego. Ani lekkomyślność, ani agresja, ani nietrzeźwość za kierownicą nie powinny cechować żadnego chrześcijanina” /Bp Jerzy Mazur SVD/.

Po błogosławieństwie kierowców i poświęceniu pojazdów /25 i 26 lipca 2020/ chcemy wesprzeć misjonarzy w zakupie środków transportu.

Wszystkim użytkownikom dróg życzymy bezpiecznych i szczęśliwych podróży.  Św. Krzysztofie, módl się za nami…