Tydzień Misyjny przeżywać będziemy pod hasłem: „Pełni Ducha i posłani”. Przez ten – każdego roku – przeżywany czas, pragniemy bardziej zaangażować się w realizację nakazu Chrystusa: Idźcie i nauczajcie…To również szczególny czas okazywania wdzięczności za dar wiary i pamięci o misjonarzach. Aktualnie na świecie posługuje na misjach 2004 polskich misjonarzy i misjonarek. Przebywają oni w 99 krajach na 5 kontynentach: 321 księży diecezjalnych, 938 zakonników, 696 sióstr zakonnych, 49 misjonarzy świeckich.