Różańcem czyli modlitwą, w której prosimy Matkę Bożą, żeby „modliła się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej„, pragniemy „uwalniać dusze z czyśćca„. Przynoszone wciąż przez dzieci zrobione różańce, które zawieszamy przy obrazie św. Jana Pawła II w naszej świątyni, mają nas mobilizować do modlitwy za tych, dla których czas zasługiwania na niebo zakończył się i oczekują na naszą duchową pomoc. Przyłącz się do nas i weź do reki paciorki różańca, aby „modlić się za żywych i umarłych„. Chcemy trwać w tej tajemnicy Świętych Obcowania, gdzie wspólnota naszego pielgrzymującego kościoła kontempluje kościół zbawionych w niebie i wyprasza u Boga łaskę zbawienia dla kościoła „cierpiącego w czyśćcu”. Nie zmarnujmy tej szansy, bo „nie znamy dnia ani godziny naszego przejścia z tego świata do Domu Ojca