Maryja wybrana przez Boga i troskliwą opieką otoczona przez św. Józefa, w drodze do Betlejem, uczy nas w pokorze realizacji planów Bożych, ze świadomością Jego obecności w naszych duchowych i modlitewnych przygotowaniach …  Zatrzymaj się w drodze do Betlejem, zrób rachunek sumienia, wyznaj swoje grzechy i otwórz się na światło łaski, aby doświadczyć obecności Emmanuela w Twoim życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym…. Niech Twoje serce stanie się prawdziwym Betlejem czyli Domem Chleba – Eucharystii – CHLEBA NA ŻYCIE WIECZNE.

Spowiedź św. adwentowa – wtorek 19 grudnia od godz. 16.00 – 18.00.