Niech czas wakacji, urlopów, wypoczynku i wyjazdów pozwoli nam wszystkim zbliżyć się do Boga poprzez codzienną modlitwę, uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. i zachwyt nad otaczającym światem.
Od przyszłej niedzieli – w czasie wakacji – do końca sierpnia porządek Mszy św. odprawianych w naszym kościele będzie następujący: o godz. 09.00, 11.00 i 20.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.30 z wyjątkiem Mszy św. odpustowej 15 sierpnia.
Biuro parafialne w czasie wakacji czynne będzie tylko w sobotę po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00. Sprawy pilne takie, jak wezwanie do chorego czy pogrzeb zgłaszamy telefonicznie na mój numer, który znajduje się w gablocie i na stronie parafii.

Abp Jan Romeo Pawłowski podczas wakacji i rozbudowy świątyni /2017 rok/, pobłogosławił przyłęcką parafię – to był piękny czas !!!