W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i w trosce o nasze zdrowie i życie, proszę o zachowanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i przypominam o dyspensie Ordynariusza Bydgoskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. do dnia 29 marca br. Dyspensa obejmuje:

  1. osoby w podeszłym wieku;
  2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);
  3. dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
  4. osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na niedzielnej Mszy św. w świątyni nie jest grzechem. Biskup zachęca do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje telewizyjne /Msza św. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w TV Trwam i o godz. 13.00 w TVP Polonia/.

Świadomi powagi sytuacji, pragniemy podporządkować się decyzji, która umożliwia sprawowanie Mszy św. w kościele dla wspólnoty liczącej nie więcej niż 50 osób /istnieje możliwość przyjęcia Komunii św. na rękę/.

Po każdej Mszy św. – w niedziele i w dni powszednie – zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament i zaśpiewamy suplikacje, prosząc Wszechmogącego Boga o powstrzymanie, opanowanie i oddalenie epidemii koronawirusa.

Różaniec przed wieczorną Mszą św. w dni powszednie odmawiać będę w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych.

Wezwanie do chorego o każdej porze pod nr tel. 660 111 333.

Kochani! Jesteśmy po Wielkopostnych Rekolekcjach dlatego pełni ufności i pokoju w sercach, zawierzmy Panu ten trudny czas. „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” /Ps 23/.

Na koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które uczestniczyły w „pilnej modlitwie” w minioną środę 11 marca o godz. 20.00 w naszej świątyni. W Najświętszym Sercu Pana Jezusa złożyliśmy przyszłość naszych rodzin, parafii, społeczności, narodów, kontynentów i całej ludzkości. Trwajmy w pokorze i nadziei!

Wasz Proboszcz

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem proszę kontaktować się telefonicznie w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni.

Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw udzielamy TELEPORADY

Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza.

Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta, ma możliwość wystawienia recepty oraz zwolnienia lekarskiego.

Dodatkowe udostępnione numery telefonów:

Przychodnia w Brzozie – 512 149 679

Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej – 783 023 056

Ola Kosińska – Dyrektor Przychodni