Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata…