W Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego PostuObrzęd poświęcenia i posypania głów popiołem podczas Mszy św. o godz. 9.00, 17.00 dla dzieci z rodzicami i o godz. 18.00. Zewnętrznym praktykom pokutnym niech towarzyszy wewnętrzna odnowa ducha ze szczerym pragnieniem nawrócenia.