Wielkopostne Rekolekcje dla dzieci i dorosłych odbędą się w przyszłym tygodniu od dniach od 26 – 28 marca. Nauki Rekolekcyjne dla dorosłych podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00. Natomiast dzieci Szkoły podstawowej przychodzić będą w dwóch grupach: grupa dzieci starszych od klasy IV – VII o godz. 10.30, natomiast grupa dzieci młodszych od zerówki do klasy III o godz. 12.00. Proszę nauczycieli i rodziców, aby w miarę możliwości towarzyszyli dzieciom podczas nauk w kościele. Całość Rekolekcji poprowadzi o. Sławomir Zastępowski CSSp z Chełmszczonki.