Dziękujemy za dar rekolekcji Chrystusowi Panu, który posłużył się ks. Łukaszem Boruchem…