Umacniaj naszą wiarę,

wlewaj nadzieję i ucz nas kochać,

byśmy z odwagą i ufnością,

każdego dnia świadczyli o Twojej Ewangelii…

(z modlitwy za diecezję bydgoską)