Dwie gromady skautek ze Szczecina i z Piły przybyły do nas na listopadowy biwak…Dziękujemy za świadectwo wiary i za możliwość okazania „przyłęckiej gościnności”.