DSC_0549 (1)

„Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dzienniczek 699).

Wielki Wtorek – parafialna spowiedź św. wielkanocna i Niedziela Miłosierdzia Bożego – wspólnie odśpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego /patrz zdjęcie/, to udzielanie się nam życia Bożego. Poczuliśmy, że otwierają się „wnętrzności miłosierdzia Jezusowego” i zapragnęliśmy żyć nowym życiem w Chrystusie i w Kościele. Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy z okazji drugiej rocznicy rozbudowy naszej świątyni, której patronuje św. Jan Paweł II