Wieczór modlitwy, zadumy, refleksji o przemijaniu i odchodzeniu w Dzień Zaduszny 2 listopada o godz.18.30. Przyjdź i pomódl się z nami…

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście (…)
(…) większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno.
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza.

Śpieszmy się kochać Boga, bo my tak szybko odchodzimy…