Niepokalana Maryjo, otaczaj czułą miłością dzieci i prowadź je do Twojego Syna…