DUCHU ŚWIĘTY, OŻYWIAJ, UMACNIAJ, UŚWIĘCAJ I POSYŁAJ…