Niech Zmartwychwstały wypełnia nasze serca nadzieją, pokojem i wielką ufnością, że tylko w Nim znajdujemy sens życia „tutaj” i „tam” w Domu naszego Ojca. Wspólnocie Parafialnej, Sympatykom i Dobroczyńcom naszego kościoła oraz Zaglądającym na naszą stronę, składam życzenia wytrwania w jedności z Panem Jezusem, który daje nam moc do „bycia razem” i do przejścia – paschy przez ten trudny czas…