Z radością, zadziwieniem i wzruszeniem trwamy w postawie adoracji i kontemplacji, aby zachwycić się Tajemnicą Wielenia Słowa Bożego, które wśród nas zamieszkało. Takie doświadczenie bliskości Boga niech pogłębi naszą wiarę w Jego obecność w Kościele, który tworzymy i w Nim uczestniczymy.
Blask Narodzonego Zbawiciela rozświetla nasze serca ufnością, uzdalnia do jeszcze większego okazywania wzajemnej czułości i wrażliwości oraz pozwala na nowo przyjąć piękno Bożego życia będącego źródłem jedności i pokoju.
Kochani! Nieskończona Boża miłość sprawi, że będziemy pięknie i prawdziwie żyli mimo wszelkich trudów i przeszkód, bo świąteczny czas jest kojący i pobudza do mądrych refleksji dotyczących minionego czasu i planów na przyszłość.
Niech Bóg, który wszedł miedzy lud ukochany pomoże nam równocześnie być gotowym tracić, aby zyskać, umieć oddać wszystko, by być najbogatszym – Jego obecnością na wieki!