W ten niezwykły czas Bożego Narodzenia – jak każdego roku – z wielkim wzruszeniem stajemy u żłóbka Dzieciątka Jezus, aby w postawie adoracji i kontemplacji zachwycić się Tajemnicą Wcielenia Słowa Bożego, które stało się Ciałem i Chlebem.
Takie doświadczenie bliskości Boga niech pogłębi naszą wiarę w Jego miłująca obecność w Eucharystii, która daje życie i umacnia w nadziei na drodze do wieczności.
Kochani! Życzę Wszystkim, aby blask Narodzonego Zbawiciela rozświetlał Wasze serca ufnością, uzdalniał do jeszcze większego okazywania wzajemnej czułości i wrażliwości oraz pozwolił na nowo przyjąć piękno Bożego życia będącego źródłem jedności i pokoju.
Do życzeń dołączam pragnienie, byśmy wszyscy w tym wyjątkowym czasie zarówno świętowania, jak również zmagania się z wszelkimi ograniczeniami, byli „uważni” czyli przyjmowali obecnego pośród nas Zbawiciela, który „uczłowieczył” Boską naturę po to, aby „ubóstwić” nasze człowieczeństwo. Uważność to przenikliwe odkrywanie i naśladowanie duchowości Matki Maryi i św. Józefa, to przyjmowanie Anielskich Posłańców z nieba zwiastujących nam wielką radość, to doświadczenie zadziwienia i pokory Pasterzy, którym dane było zobaczyć chwałę Pana, to także wytrwałość Mędrców, którzy uznali w Bożym Synu Króla nad Królami. Bądźmy zatem uważni, by żaden znak dany od Boga nie uszedł naszej uwadze i niech Tajemnica Narodzenia Pańskiego pozwoli nam duchowo odmienić się i na nowo odkryć sens tego, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy /ks. prob. Zdzisław/.