Święta Narodzenia Pańskiego to czas odkrywania Tajemnicy Wcielenia Bożego Syna. Nasze myśli, oczy i serca kierujemy do Betlejemskiej Groty, by z Anielskimi Chórami obwieszczającymi światu Gloria in excelsis Deo i z pasterzami spieszącymi, by zobaczyć „co się tam wydarzyło”, oddać hołd, cześć i uwielbienie Nowonarodzonemu Zbawicielowi. On stając się bezbronnym Dzieckiem, przychodzi do każdego z nas, aby – jak wówczas w Betlejem, tak teraz na ołtarzach naszych świątyń – stać się Emmanuelem – Bogiem z nami!

Tę prawdę naszej wiary przyjmujemy w geście adoracji i w otwarciu się na działanie Ducha Świętego, którym jesteśmy napełnieni. W Jego potędze działania przyjmujemy prawdę o Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Niech przyjęcie Wcielonego Słowa do naszych domów, rodzin, całej wspólnoty parafialnej i każdego serca, które staje się stajenką, będzie źródłem Bożego Błogosławieństwa, obdarza pokojem, jednością i radością, niech umacnia wiarę i pobudza do okazywania miłości, bo wciąż kochamy za mało i stale za późno oraz prowadzi Bożymi drogami każdego dnia Nowego Roku Pańskiego 2018 /ks. prob. Z/.