NIEDZIELA PALMOWA – KIERMASZ SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

Szkolne Koło Caritas przygotowało palmy wielkanocne, które będzie można nabyć przed wejściem do świątyni na rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia. Dochód ze sprzedaży palm przeznaczony zostanie na zakup prezentów świątecznych dla dzieci z Ukrainy mieszkających na ternie naszej parafii.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas w Przyłękach.

Dziękujemy za rekolekcje …

Bogu niech będą dzięki za dar świętych rekolekcji dla dorosłych i dzieci, które poprowadził – w naszej świątyni – pallotyn ks. Krzysztof Biernat z Warszawy. Nauki rekolekcyjne oparte o poszczególne wezwania suplikacji były jasne, czytelne, logiczne z lekkością słowa przekazywane. Jednak nie w formie lecz w treści należy widzieć ich wyjątkowość, piękno i ważność poruszanych zagadnień, które były przede wszystkim „chrystocentryczne, ewangeliczne, sakramentalne, substancjalne i katolickie”. Kto w tym „świętym czasie zasłuchania i przylgnięcia do Chrystusa” uczestniczył, mógł przekonać się, jak bardzo potrzebujemy pogłębiania naszej duchowości w perspektywie życia wiecznego …

Modlitwa zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi…

25.03.2022 godz. 17.00. Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi, nabożeństwo Drogi Krzyżowej (drużyna skautek), Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu do 22.00, i przez całą sobotę do godz. 17.30. Trwaliśmy na modlitwie…

MODLITWA I CZYN… SIOSTRY KLARYSKI…

W imieniu Sióstr Klarysek Mniszek od Wieczystej Adoracji składam serdeczne podziękowanie Żywemu Różańcowi Niewiast i indywidualnym Ofiarodawcom za złożone dary i ofiary, za które zakupiłem potrzebne artykuły do skromnego życia zakonnego, zawożąc je w piątek do klasztoru. Serce rośnie, kiedy chcemy i potrafimy – mimo trudnych czasów – pomagać tym, które nie mają za dużo ale są bardzo wdzięczne za naszą wrażliwość. Już od 12 lat Siostrom Klaryskom Uroczystość św. Józefa kojarzy się z przyłęcką parafią, w intencji której często się modlą. Ponownie dostałem zapewnienie o modlitwie w okolicznościach dla mnie zaskakujących, bo Siostry wyszły zza krat, aby śpiewem podziękować. To naprawdę było pełne radości i wzruszenia spotkanie. Dziękujemy Siostrom, za umożliwienie podarowania im promyczka dobroci, w myśl naszej charytatywnej zasady: MODLITWA I CZYN (x Z).

Dzieło misyjne w Turcji

Ks. kan. Dariuszowi Białkowskiemu, który przybył do nas z Turcji, dziękujemy za dar modlitwy i Bożego Słowa głoszonego – przez całą niedzielę – w naszej wspólnocie. Cieszymy się, że mogliśmy ofiarować „cegiełkę” na odbudowę dotkniętego trzęsieniem ziemi kościoła św. Heleny w Izmirze.

 

ŚRODA POPIELCOWA

Obrzęd posypania popiołem w naszej świątyni, podczas Mszy św. o godz. 9.00, 17.00 i 18.00. Niech naszym zewnętrznym praktykom pokutnym towarzyszy wewnętrzna przemiana ducha. Modlitwa, post, jałmużna i wierność powziętym postanowieniom pomogą nam iść za Chrystusem cierpiącym, by doświadczyć mocy Jego Zmartwychwstania.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię…

KSIĘŻE TADEUSZU DZIĘKUJEMY… DO ZOBACZENIA W NIEBIE…

„W naszej parafialnej wspólnocie – z wielką ufnością – modliliśmy się o łaskę zdrowia dla ks. Tadeusza Łukaszczyka, któremu dziękuję za dar Bożego Słowa – wygłoszonego podczas tej uroczystej Mszy odpustowej – za ukazanie nam przedziwnego działania Matki Bożej Zwycięskiej podczas „Cudu nad Wisłą” i za podzielenie się świadectwem wiary.
Ks. Tadeuszu, historia zatacza koło i dziękuję Bogu, że stanąłeś na mojej drodze życia w parafii Wniebowzięcia NMP w Mroczy, w której pociągnąłeś do Chrystusa wielu młodych wtedy ludzi. Zawsze byłeś i pozostaniesz – z pewnością nie tylko dla mnie – gorliwym kapłanem z wielkimi pasjami, aspiracjami na nieprzeciętym poziomie intelektualnym i swobodą mówienia i pisania o tym, co ważne i na nowo odkrywane. Dzisiaj ks. płk w stanie spoczynku, a wcześniej kapelan uczelni wojskowych, autor artykułów naukowych z pedagogiki i etyki oraz siedmiu książek (m. in. WIERNOŚĆ ZAGROŻONA, którą czyta się jednym tchem i ROZMOWY GÓRECKICH DĘBÓW). Proboszcz wojskowych parafii w: Chełmnie n/Wisłą, Legnicy i Morągu na Warmii. Notariusz Sądu Biskupiego i autor ostatnio wydanej książki o Słudze Bożym kard. S. Wyszyńskim, którą można nabyć po wyjściu z kościoła.
Ks. Tadeuszu, dziękuję bardzo, że jesteś z nami i dajesz radę, choć znamy Twój ciężki krzyż choroby. Zapewniamy Cię o naszej modlitwie” /z podziękowania ks. prob. Zdzisława po Sumie Odpustowej, 15 sierpnia 2018 w kościele Wniebowzięcia NMP w Przyłękach/.

Ofiarowanie Pańskie (Matki Bożej Gromnicznej)

Dzieciom przygotowującym się do I Komunii św., w najbliższą środę w Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej), podczas Mszy św. o godz. 18.00 zostaną poświęcone świece. Pomodlimy się też za osoby życia konsekrowanego.