JUBILEUSZ 100-LECIA PARAFII (PODZIĘKOWANIE Z FOTORELACJĄ)

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia obchodziliśmy piękny JUBILEUSZ 100-LECIA NASZEJ PARAFII i w związku z tym pragnę podziękować Biskupowi Krzysztofowi Włodarczykowi za przewodniczenie Uroczystej Mszy św. i koncelebransom: ks. seniorowi Bogusławowi Kuhnowi, ks. prałatowi Tadeuszowi Nowakowi, ks. dziekanowi Ireneuszowi Kalaczyńskiemu, ks. sekretarzowi Damianowi Pawlikowskiemu, ks. dyr Centrum Formacji Liturgicznej Karolowi Rawicz-Kostro, ks. Waldemarowi Krawczakowi. Dziękuję kapłanom dekanatu białobłockiego z Jubilatem ks. prob. Krzysztofem Grzywińskim przeżywającym 25-lecie kapłaństwa i mojemu przyjacielowi ks. prob. Krzysztofowi Domagalskiemu wieloletniemu misjonarzowi w Albanii, Czadzie i Boliwii.
Dziękuję za dar obecności i modlitwy kochanym Siostrom Klaryskom Mniszkom od Wieczystej Adoracji, Liturgicznej Służbie Ołtarza – ceremoniarzom, lektorom, ministrantom, przedstawicielom Domowego Kościoła i wspólnot modlitewno-apostolskich działających w naszej parafii: Żywego Różańca Niewiast, Grupy Różańcowej Oddziału Męskiego, Margaretki, Stowarzyszenia Kościół naszym Domem, Rady Parafialnej (wspólnoty zostały uhoronowane medalami 20-lecia Diecezji Bydgoskiej), Parafialnego Zespołu Caritas, Szkolnego Koła Caritas, Scholi Nutki Niepokalanej, starszej Scholi Assumpta, przedstawicielom Gromad Skautowych i zaproszonemu specjalnie gościowi – Chórowi Medici cantares.
Dziękuję za obecność delegacji i pocztów sztandarowych: Żywego Różańca, Harcerzy i Szkoły Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego.
Dziękuje za przybycie delegacji władz samorządowych okazuje się, że nasza modlitwa zaowocowała wyborem trzech radnych w naszej wciąż małej ale rozwijającej się miejscowości.
Wszystkim Uczestnikom świętej Liturgii Jubileuszowej dziękuję za liczne przybycie na to wyjątkowe wydarzenie i cierpliwe przejście w nowe stulecie wiary z nadzieją na nasze nieustanne angażowanie się w życie naszej Wspólnoty, bo tylko WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ…
Za przygotowanie wprowadzenia historyczno-duszpasterskiego dziękuję Panu Krzysztofowi i za piękną dekorację kwiatową dziękuję Paniom Elżbiecie i synowej Katarzynie. Za wykonanie, montaż i ofiarowanie pamiątkowej tablicy 100-lecia Parafii poświęconej przez Ordynariusza w kruchcie dziękuję firmie „Kawit” Państwa Magdaleny i Stanisława Witkowskich, za mural na ścianie chóru z przyłęckimi Aniołami Jubileuszowymi dziękuję artyście Panu Julianowi. Na ręce Pani Iwony składam podziękowanie Poczcie Polskiej za projekt okolicznościowej kartki pocztowej z drukiem wydawnictwa Koronis i Pani Anicie – w imieniu naszych wspólnot Brzozy i Przyłęk – dziękuję za poczęstunek w dworku Milusin z specjalnie przygotowanym przez Cukiernię Sowa tortu na 100 osób.
Za uwiecznienie Jubileuszu na zdjęciach dziękuję Panom: Marcinowi Jarzembowskiemu i Bogusławowi Dudziakowi.

Zdjęcia w zakładce Galeria 2024

Świątynia – Jubileusz 100 – lecia Parafii – Parafia Przyłęki (parafia-przyleki.pl)

Dworek – Jubileusz 100 – lecia Parafii – Parafia Przyłęki (parafia-przyleki.pl)

Z Chrystusowym pozdrowieniem ks. prob. Zdzisław Lahutta

Jak szybko mijają chwile… to już 5 lat!

Liturgiczne wspomnienie św. Kazimierza – od 2019 –  kojarzy się naszej wspólnocie parafialnej z pięknym czasem nawiedzenia Matki i Królowej w kopii Obrazu Jasnogórskiego. 4 marca minie 5 rocznica… Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry Zwycięstwa – Przewodniczko pewna do nieba. Na Twoim pielgrzymim szlaku po Diecezji Bydgoskiej, przychodzisz do jednej z mniejszych parafii, która w tym roku przeżywa Jubileusz 10-lecia jej przywrócenia. Matko Kościoła, chcemy Ci podziękować za dar tworzenia WSPÓLNOTY SERC kochających Twojego Syna, na którego nam wskazujesz, mówiąc „uczyńcie, co Wam mówi Syn”. Powierzamy Ci – rozpoczęte w dniu Kanonizacji Jana Pawła II – dzieło rozbudowy tej świątyni, w której wpatrujemy się w Twoje Oblicze, prosimy o Matczyne i zawsze skuteczne wstawiennictwo u Boga i kontemplujemy Cię w Tajemnicy Wniebowzięcia (fragment powitania ks. prob. Zdzisława).

 

 

Wyjątkowa ulica…. Podziękowanie i konkurs !!!

Kiedyś tylko przesmyk między ulicami Zabytkową a Przyrodniczą, dzisiaj to jedna z głównych ulic Przyłęk umożliwiająca dotarcie do kościoła, szkoły i na boisko (znaczenie sakralne, edukacyjne i sportowo-rekraacyjne).

Prace przy ulicy św. Jana Marii Vianneya czy to tylko wstrzelenie się w okienko pogodowe czy zapowiedź zbliżającej się wiosny? Czy to kolejny „kroczek” do Jubileuszu 100-lecia Parafii?

Dziękuję Panu Rafałowi za dokładnie wykonane prace porządkowe dla naszego wspólnego dobra i ogłaszam – dla wszystkich chętnych – „mini konkurs” polegający na odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Co wspólnego ma święty Proboszcz z Ars z Przyłękami?
  2. Dlaczego powierzono patronat nad ulicą temu Świętemu?

Odpowiedzi proszę wysyłać na e-maila: [email protected]

Autorzy prawidłowych odpowiedzi zostaną nagrodzeni, po Uroczystej Mszy św. Jubileuszowej sprawowanej przez Ordynariusza Bydgoskiego dnia 7.04.2024 o godz. 12.30.

 

Modlitwa na Wielki Post 2024

„Dałeś nam przykład, o Jezu, czterdziestu dni umartwienia; aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skruchy.

Stań więc pośrodku Kościoła i spójrz na jego pokutę; Ciebie pokornie prosimy, byś przez nią z grzechów nas obmył.

Zło popełnione w przeszłości, niech Twoja łaska zniweczy; chroń nas od dalszych upadków i otocz swoją opieką.

Daj przez doroczna pokutę dostąpić win odpuszczenia, byśmy z radością czekali na światło Nocy Pachalnej” (z oficjum).

Anielski Bal Wdzięczności z okazji Jubileuszu 100-lecia parafii w Przyłękach (podziękowanie)

Zaproszonym Gościom na czele z Biskupem Krzysztofem, Obdarowanym przyłęckimi Talentami Wdzięczności, Współorganizatorom – Stowarzyszeniu Kościół naszym Domem, Profesjonalistom zapewniającym muzykę na najwyższym poziomie i wszystkim Uczestniczącym, którzy wytrwali do czwartej nad ranem, składam najserdeczniejsze podziękowanie za udział w jedenastym Anielskim Balu Wdzięczności na 100 par. Było nas dokładnie 201 osób. Wspólnie zaśpiewana Barka na zakończenie Balu – zgodnie z tradycją – stanowiła dopełnienie naszego karnawałowo-jubileuszowego świętowania.
Żegnamy karnawał i wchodzimy w „mocny czas” wielkopostnego nawrócenia … (ks. prob. Zdzisław).