BEATYFIKACJA E. CZACKIEJ I S. WYSZYŃSKIEGO

PODCZAS MSZY ŚW. BEATYFIKACYJNEJ – 12 WRZEŚNIA – BĘDZIE UŻYWANY KIELICH, KTÓREGO FUNDATOREM BYŁ PRYMAS TYSIĄCLECIA. TYM DAREM PRAGNĄŁ UCZCIĆ PAMIĘĆ POWSTAŃCÓW WARSZAWY.

W NASZEJ ŚWIĄTYNI – DLA UPAMIĘTNIENIA BEATYFIKACJI MATKI ELŻBIETY CZACKIEJ I KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKICEGO – MSZE ŚWIĘTE SPRAWOWANE BĘDĄ PRZY KIELICHU, KTÓRY ZOSTAŁ UFUNDOWANY PRZEZ PRZEDSTAWICIELI RADY DUSZPASTERSKIEJ. BARDZO DZIĘKUJEMY ZA TEN NIEZWYKŁY DAR I ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

Matki Bożej Częstochowskiej

Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry Zwycięstwa, Przewodniczko pewna do nieba… na drogach nam nadzieją świeć z Synem Twym z nami idź…
Wieczorna Msza św. o godz. 18.00 z Aktem Oddania się Matce Bożej. Przytulmy się do Niej i powierzmy Jej naszą przyszłość…

Wniebowzięcie NMP 15.08.2021 ODPUST W PRZYŁĘKACH

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Odpust w naszej parafii, przypada w najbliższą niedzielę 15 sierpnia. Sumę odpustową o godz. 12.30 odprawi i kazanie wygłosi ks. Arkadiusz Muzolf – diecezjalny duszpasterz Domowego Kościoła. Bardzo serdecznie zapraszam do licznego udziału w tej Uroczystej Mszy św. Po procesji wokół kościoła i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem – jak każdego roku – zostaną poświęcone zioła, kwiaty, zboża i owoce.

Ks. prob. Zdzisław

„Mały odpust” w Przyłękach 4.08.2021

Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do Kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan” /św. Jan Maria Vianney/.

„Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie Vianney’u dałeś nam wzór kapłana znakomitego w pasterskiej gorliwości. Przez jego wstawiennictwo uświęcaj wszystkich kapłanów, pomóż im zdobywać ludzi dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen. Święty Janie Vianney’u, módl się za nami”.

Tryptyk Bożego Miłosierdzia /I część Stworzenie/

Na początku lipca został wstawiony pierwszy witraż z cyklu „Tryptyk Bożego Miłosierdzia”. Zgodnie z planem mamy STWORZENIE, czekamy kolejne dwa miesiące na WCIELENIE i do końca listopada Toruńska Pracownia Witraży INTEK ART zobowiązała się wykonać trzeci witraż obrazujący ODKUPIENIE. Bardzo serdecznie dziękujemy Darczyńcom, którzy prosili o anonimowość za ten niezwykły, cenny i oryginalny dar przekazany naszej świątyni. Wszystko na większą chwałę Boga, bo tylko WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ.

Niech będzie Bóg uwielbiony

Idzie, idzie Bóg prawdziwy. Idzie Sędzia sprawiedliwy.

Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem…