PIĘKNE SPOTKANIE…

Biskup Krzysztof z Kapłanami dekanatu Białe Błota w Przyłękach. Dziękuję za dar modlitwy w świątyni i braterskiej wspólnoty przy stole (ks. prob. Zdzisław).

Przygotowania do Bierzmowania…

„Jeżeli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli drewno i przygotowali narzędzia, nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem” /Antoine de Saint-Exupery/. Panie Jezu, prosimy Cię, wzbudź w …

Rekolekcje dla kapłanów – Górka Klasztorna

Wszystkim osobom, które wspierały nas modlitwą, podczas rekolekcji w Górce Klasztornej, składam serdeczne podziękowanie.      

Zaproszenie na ingres Biskupa Ordynariusza do Katedry Bydgoskiej

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, Drodzy Diecezjanie! Przewielebni Księża, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego! Po raz pierwszy w tej formie zwracam się do Was, Umiłowani Wierni Kościoła Bydgoskiego i przekazuję tą drogą pozdrowienie w Panu Naszym Jezusi …

Wszystkich Świętych…

Błogosławiony… szczęśliwy… zbawiony…

Wspomnienie Wiernych Zmarłych…

Boże, dziękuje Ci, że oczekujesz na mnie w niebie, gdzie zostało przygotowane dla nas mieszkanie. Umocnij moją wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie ciała. Rozpal moją miłość, abym Cię kochał każdego dnia coraz bardziej. Ożyw moją nadzieję na spotka …

Moc wspólnotowej modlitwy….

Kościół żywy i prawdziwy to wspólnoty zakochane w Chrystusie… Modlitwa buduje i jednoczy Kościół…    

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Grudzień

papiez

Za osoby z niepełnosprawnościami
Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.