AKT POŚWIĘCENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

W obliczu trwającej agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, dnia 25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie Ojciec św. prosi, aby pasterze i wierni na …

MODLITWA I CZYN… SIOSTRY KLARYSKI…

W imieniu Sióstr Klarysek Mniszek od Wieczystej Adoracji składam serdeczne podziękowanie Żywemu Różańcowi Niewiast i indywidualnym Ofiarodawcom za złożone dary i ofiary, za które zakupiłem potrzebne artykuły do skromnego życia zakonnego, zawożąc je w p …

Dzieło misyjne w Turcji

Ks. kan. Dariuszowi Białkowskiemu, który przybył do nas z Turcji, dziękujemy za dar modlitwy i Bożego Słowa głoszonego – przez całą niedzielę – w naszej wspólnocie. Cieszymy się, że mogliśmy ofiarować „cegiełkę” na odbudowę dotkniętego trzęsieniem ziem …

Modlimy się i pomagamy

Najpiękniejsza modlitwa prowadzi do czynów miłości…  

ŚRODA POPIELCOWA

Obrzęd posypania popiołem w naszej świątyni, podczas Mszy św. o godz. 9.00, 17.00 i 18.00. Niech naszym zewnętrznym praktykom pokutnym towarzyszy wewnętrzna przemiana ducha. Modlitwa, post, jałmużna i wierność powziętym postanowieniom pomogą nam iść za …

MODLITWA I CZYN W PARAFII

Modlitwa o dar pokoju i czyn – konkretna pomoc w myśl zasady WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ…

KSIĘŻE TADEUSZU DZIĘKUJEMY… DO ZOBACZENIA W NIEBIE…

„W naszej parafialnej wspólnocie – z wielką ufnością – modliliśmy się o łaskę zdrowia dla ks. Tadeusza Łukaszczyka, któremu dziękuję za dar Bożego Słowa – wygłoszonego podczas tej uroczystej Mszy odpustowej – za ukazanie nam przedziwnego działania Matk …

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Maj

papiez

O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.