Zaproszenie na ŚDM w naszej diecezji

logo sdm golgota

Wszystkich wiernych, w szczególności młodzież, zapraszamy 23 lipca na godz. 15.00 do Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” – Artego Arena. Właśnie tam rozpocznie się diecezjalne świętowanie XXXI Światowych Dni Młodzieży. Podczas Eucharystii biskup ordynariusz Jan Tyrawa dokona aktu posłania młodych diecezji bydgoskiej do Krakowa. Jest to grupa prawie dziewięciuset osób. Także podczas tego wydarzenia młodzi otrzymają darmowe bilety uprawniające ich do przejazdu specjalnym pociągiem z Bydgoszczy do Krakowa. Poza tym planujemy mały poczęstunek przygotowany przez Caritas Diecezji Bydgoskiej oraz koncert uwielbieniowy z udziałem zespołu Deus Meus, grającego muzykę chrześcijańską z gatunków soul, funk i reggae /ks. Dariusz Białkowski i ks. Waldemar Różycki/.

Odszedł do Domu Ojca…

Odpust w Przyłekach

 

Ks. Prałat Bogdan Jaskólski wieloletni proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, zakończył ziemskie pielgrzymowanie, w niedzielę 19 czerwca o godz. 8.00. Niech Matka Boża Wniebowzięta, przez którą zanosił modlitwy do Boga podczas pamiętnej Sumy Odpustowej w naszej świątyni – dnia 15 sierpnia 2009 roku – wymodli Mu łaskę przebywania we wspólnocie zbawionych w Domu Ojca. Księże Prałacie spoczywaj w Bogu… Wprowadzenie trumny do bydgoskiej świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa nastąpi w środę 22 czerwca, o godz. 19.00. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. w czwartek 23 czerwca, o godz. 10 w kościele NSPJ w Bydgoszczy. Następnie ciało księdza kanonika Bogdana Jaskólskiego spocznie na cmentarzu parafialnym przy ul. Ludwikowo w Bydgoszczy.

Monstrancja znakiem obecności Boga i piękna człowieka

1_12

Piękną monstrancją jest człowiek żyjący Bogiem /główna myśl homilii podczas Mszy św. rozpoczynającej procesję/. Rozważania przy każdym ołtarzu koncentrowały się na prawdzie – pięknymi monstrancjami są: rodzina /ołtarz I/, parafia /ołtarz II/, mała i duża ojczyzna /ołtarz III/. Najpiękniejszą monstrancją jest Niepokalana Maryja /ołtarz IV przy figurce Matki Bożej/. Wkrótce fotogaleria.

Uroczystość I Komunii św.

1_41
Grupa komunijna licząca 33 dzieci, w pierwszą niedzielę maja o godz. 10.00, uczestniczyła w Uroczystej Eucharystii podczas której przystąpiła do Stołu Pańskiego. Dzieciom, rodzicom, rodzicom chrzestnym i wszystkim przybyłym gościom dziękuję za wspaniały czas modlitwy, wzruszeń i przeżyć, które zrodziły się z właściwego zrozumienia tego wyjątkowego Wydarzenia i z perfekcyjnego przygotowania. Dziękuję za DAR OŁTARZA.
Życząc rodzicom dawania świadectwa wiary i pobożności eucharystycznej, a dzieciom nieustannego wzrastania w przyjaźni z Panem Jezusem. Poniżej lista dzieci komunijnych:
1. Lena Barczak
2. Martyna Budziszewska
3. Maksymilian Czerwiński
4. Lena Dołkowska
5. Marcin Dołkowski
6. Wiktor Gruszczyński
7. Maximilian Hagner
8. Ernest Harkot
9. Aleksander Jankowski
10. Martyna Jaroszyńska
11. Julia Józefowicz
12. Oliwia Józefowicz
13. Wiktor Kalinowski
14. Anastazja Lewandowska
15. Albert Ładanaj
16. Filip Mirowski
17. Adrian Modliński
18. Remigiusz Mrozowicz
19. Jan Nawrocki
20. Weronika Ogrodowska
21. Franciszek Przybyła
22. Wiktor Pudło
23. Adam Putz
24. Julia Simińska
25. Nikodem Skrzyński
26. Julia Szajda
27. Zuzanna Sznegulau
28. Iga Tomaszczyk
29. Zuzanna Wełnicka
30. Natalia Wierzbiańska
31. Jakub Wojnowski
32. Aleksander Zajdlewicz
33. Amelia Ziętak

Przyłęcka „drabina do nieba”

1_0

Pierwsza rocznica przyjęcia Komunii św. przez klasę IV wpisana w Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, to w naszej wspólnocie modlitwy wyeksponowany znak „drabiny”, który wskazuje kierunek umożliwiający osiągnięcie nieba. Ks. prob. Zdzisław na poszczególnych szczeblach „przyłęckciej drabiny’ umieścił wartości i dary, które dają nam moc w „zdobywaniu nieba”:  rodzina, kościół, szkoła, modlitwa, Przykazania Boże, miłość blliźniego, łaska uświęcająca. Dzięki nim zamieszkamy w niebie, które jest „celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia” /Katechizm Kościoła Katolickiego/.

 

225. rocznica Konstytucji 3 Maja

5_32

Od bardzo ciekawie zaprezentowanej przez p. Andrzeja Wybrańskiego Prezesa Stowarzyszenia Kościół naszym Domem konferencji na temat okoliczności i znaczenia uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rozpoczęliśmy obchody Uroczystości Królowej Polski /fragmenty konferencji czytaj poniżej/. Następnie ponowiliśmy Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i z delegacją Stowarzyszenia /p. Andrzej Wybrański, p. Wiktor Szynka i p. Jan Górecki/ złożyliśmy kwiaty przy figurce naszej Królowej i Patronki Przyłęk. To kolejna stacja lekcji pamięci historycznej, która wpisuje się w obchody WIELKIEGO JUBILEUSZU 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI.

Fragmenty wystąpienia Pana Prezesa Andrzeja Wybrańskiego:

Konstytucja 3 Maja, podjęta 225 lat temu, w 1791 r.,  miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Miała ona uregulować system, służąc naprawie wewnętrznych stosunków społecznych, panujących w państwie. Była też jedną z prób odpowiedzi na I rozbiór Polski i  zapobieżenia dalszemu rozkładowi państwa. Prace nad tekstem Konstytucji toczyły się pod przewodnictwem Stanisława Małachowskiego – marszałka, Ignacego Potockiego oraz księdza Hugona Kołłątaja – męża stanu, uczonego i publicysty.
„Ustawa Rządowa” wprowadziła w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej oraz trójpodział władzy. Zniesiono wolną elekcję; po śmierci Stanisława Augusta tron miał być dziedziczny. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy zupełnej tolerancji innych, uznanych przez państwo wyznań.
Pomimo krótkiego okresu obowiązywania, Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową. Reformy w niej zapisane stwarzały szanse na rozwój gospodarczy i polityczny kraju. Jednocześnie były wzorem nowoczesnej, postępowej myśli politycznej i inspiracją dla zwolenników przemian demokratycznych w całej Europie.
Grupa polskich magnatów, która od początku była przeciwna Konstytucji, poprosiła cesarzową Katarzynę II o interwencję i przywrócenie im przywilejów, które zostały zniesione na mocy Konstytucji. Z jej wsparciem utworzyli konfederację targowicką i proklamowali odrzucenie Konstytucji za rozsiewanie „zarazków idei demokracji”. Wzywając obce siły zdrajcy targowiczanie utrzymywali, że: „Intencjami wprowadzenia armii Jej Wysokości Cesarzowej Rosji Katarzyny Wielkiej, sojuszniczki Rzeczypospolitej, są i zawsze były przywrócenie wolności Polakom i Rzeczypospolitej, a w szczególności zapewnienie wszystkim obywatelom bezpieczeństwa i szczęścia.”
Konstytucja obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej.
Dzisiaj Trzeci Maja zajmuje drugie, co do ważności, miejsce zaraz po Jedenastym Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych. Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku podczas Sejmu Wielkiego regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie, nowoczesną, spisaną konstytucją.
Obecnie Polacy znów przystąpili do naprawy swojego Państwa, które odradza się w wielkim trudzie. Czyńmy to sami, bez „pomocy” z zewnątrz, bo taka pomoc nigdy nam nic dobrego nie przyniosła. Miejmy świadomość, że tylko w wyraźnym zwrocie w kierunku naszej tożsamości, zakorzenionej w wierze i patriotyzmie, scharakteryzowanej słynnym „Bóg, honor i Ojczyzna” możemy tej naprawy dokonać. Serce się raduje gdy widzimy Pana Prezydenta, a także przedstawicieli najwyższych władz Państwa otwarcie i publicznie deklarujących przynależność do naszych wspólnych chrześcijańskich wartości. 
Pomni doświadczeń naszego narodu nie zmarnujmy danej nam szansy. Narodu, który ukochał Matkę Bożą, swoją Królową…. Z wzajemnością. Ona była z nami „w każdy czas”. Pod Grunwaldem i w Częstochowie, gdy w 1655 r. napadli na nią Szwedzi, a w 1771 Moskale. Była w modlącej się do niej Warszawie w 1920 r., broniąc Polaków i całą Europę przed nawałą bolszewicką. Była z nami, nasza Królowa, na dobre i na złe. Trzeci Maja to też Jej Święto. Pamiętajmy o tym również tutaj, w naszej małej Ojczyźnie. Zawierzmy Jej, zawierzajmy nieustannie, a Ona, nasza Przyłęcka Patronka nas nie zawiedzie.

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW.

komunia_053

Grupa komunijna licząca 33 dzieci, w pierwszą niedzielę maja o godz. 10.00, uczestniczyła w Uroczystej Eucharystii podczas której przystapiła do Stołu Pańskiego. Dzieciom, rodzicom, rodzicom chrzestnym i wszystkim przybyłym gościom dziękuję za wspaniały czas modlitwy, wzruszeń i przeżyć, które zrodziły się z własciwego zrozumienia tego wyjatkowego Wydarzenia i z perfekcyjnego przygotowania. Dziękuję za DAR OŁTARZA.  Życząc rodzicom dawania świadectwa wiary i pobożnosci eucharystycznej, a dzieciom nieustannego wzrastania w przyjaźni z Panem Jezusem zapraszam do obejrzenia zdjęć, które wkrótce zostaną zamieszczone na stronie /xZ/.

ODNOWILIŚMY CHRZCIELNE ZOBOWIĄZANIA

1_39

Po Jubileuszowych Uroczystościach 1050. rocznicy Chrztu Polski na Lednickim Ostrowie, w Gnieźnie i Poznaniu, pragneliśmy uczcić to „źródłowe wydarzenie w dziejach Polski” w naszej parafialnej wspólnocie. Podczas Mszy św. odnowiliśmy chrzecielne zobowiązania i przyrzekliśmy wytrwać w wierze, przekazując ją tym, do których nas Pan prowadzi. Po Eucharystii uczestniczyliśmy w mini-historycznym przedstawieniu zaprezentowanym przez Koło Teatralne Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego oraz wysłuchaliśmy patriotycznego koncertu muzyków Filharmonii Pomorskiej. Bardzo głęboka modlitwa przeplatała się z pięknymi doznaniami artystycznymi, do którrych przyczynili się: Parafialny Chór Assumpta z Dziecięcą Scholą Nutki Niepokalanej. Gaude Mater Polonia, Bogurodzica i Błogosławieni naprawdę zabrzmiały z mocą, która nam wszystkim sie udzieliła… /wkrótce galeria zdjęć/.

JUBILEUSZ 1050 CHRZTU POLSKI W NASZEJ PARAFII

1050 chrztu banner_0

Jubileuszowy Koncert z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski odbędzie się 17 kwietnia po wspólnej Eucharystii o godz. 11.00 w naszej świątyni Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszam w imieniu Dyrekcji i Społeczności naszej Szkoły im. ks. Jana Twardowskiego. Oprócz zaproszonego Zespołu z Filharmonii Pomorskiej udział – w tym ważnym wydarzeniu – zapowiedziały: Parafialny Chór Assumpta i Dziecięca Schola Nutki Niepokalanej /xZ/.

WYBIŁA GODZINA MIŁOSIERDZIA !!!

DSC_0549 (1)

„Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dzienniczek 699).

Wielki Wtorek – parafialna spowiedź św. wielkanocna i Niedziela Miłosierdzia Bożego – wspólnie odśpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego /patrz zdjęcie/, to udzielanie się nam życia Bożego. Poczuliśmy, że otwierają się „wnętrzności miłosierdzia Jezusowego” i zapragnęliśmy żyć nowym życiem w Chrystusie i w Kościele. Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy z okazji drugiej rocznicy rozbudowy naszej świątyni, której patronuje św. Jan Paweł II