Kolęda: w kościele jak w domu, w parafii jak w rodzinie.

Kolędę – w zmienionej formie – rozpoczynamy 7 stycznia 2021. Chętne rodziny lub przedstawicieli rodzin zapraszam na WSPÓLNĄ MODLITWĘ o godz. 18.00 do naszej świątyni według poniższego planu. Uczestniczący w Mszach św., sprawowanych w intencji mieszkańc …

Plan kolędy 2021

1. 07.01.2021 /czwartek/ ulice: Zabytkowa, Cudne Manowce, Tropikalna, Polnej Róży, Oliwna i Winnica. 2. 08.01.2021 /piątek/ ulice: Przyłęcka, Cicha, Biznesowa, Leśnego Runa, Wrzosowa, Koperkowa, Laskowa. 3. 11.01. 2021 /poniedziałek/ ulice: Przyrodnicz …

OBJAWIENIE PAŃSKIE (TRZECH KRÓLI)

Uroczystość Objawienia Pańskiego /Trzech Króli/, w najbliższą środę 6 stycznia, Msze św. zostaną odprawione, jak w każdą niedzielę. Po błogosławieństwie poświęcenie kredy i kadzidła na pamiątkę darów, które złożyli Mędrcy ze Wschodu. Kredą oznaczamy dr …

NOWY ROK PAŃSKI 2021

Panie Jezu, błogosław nam wszystkim, zachowaj przed złem i prowadź drogami zbawienia…

Życzenia na Boże Narodzenie

W ten niezwykły czas Bożego Narodzenia – jak każdego roku – z wielkim wzruszeniem stajemy u żłóbka Dzieciątka Jezus, aby w postawie adoracji i kontemplacji zachwycić się Tajemnicą Wcielenia Słowa Bożego, które stało się Ciałem i Chlebem. Takie doświadc …

Betlejemskie Światło Pokoju i Pojednania w Przyłękach

„W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego, co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Świat …

Obfitość łaski

W adwentowym czasie, w naszej społeczności „… obficiej rozlała się łaska…”. Serdeczne podziękowania składamy: Mikołajowi za piękne listy, mądre słowa i przynoszone od 11 lat dary Osobom, które dyskretnie pomagały zorganizować upominki dla dzieci Da …

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Luty

papiez

Za parafie
Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.