UROCZYSTE POŚWIĘCENIE OBRAZU ŚW. JÓZEFA

Wprowadzenie w liturgię ks. prob. Zdzisława z poświęcenia obrazu św. Józefa:

„Opiekun czyli Kustosz Bożego Syna i Przeczystej Matki Maryi, Opatrznościowy stróż Bożej Rodziny, milczący, zasłuchany, sprawiedliwy, wzór zawierzenia i posłuszeństwa Bogu. Prymat kontemplacji nad działaniem, to pierwszy z powodów dla których pragniemy św. Józefa umiejscowić w naszej świątyni i w naszym życiu z wiary. Drugi, to fakt, że podobnie jak Józef ofiarnie troszczył się o bezpieczeństwo swojej Rodziny, tak również dziś może orędować za nami w trosce o bezpieczeństwo naszych rodzin i naszej parafialnej rodziny. Trzeci powód dla którego św. Józef ma być naszym orędownikiem u Boga, można ująć w zdaniu: ten, który – pomimo trudnych okoliczności – tak precyzyjnie rozpoznał w swym życiu drogi zbawienia, może pomagać nam tak, byśmy i my potrafili je odkrywać i nimi kroczyć…”.

Fragmenty homilii ks. Bogusława Konieczki:

„Święty Józef z miłością pełnił rolę Małżonka, z radością pełnił rolę Opiekuna Syna Bożego i z wielką troską opiekuje się Kościołem świętym… Wszystko czynił w cichości, pokorze i był bardzo wierny. Człowiek Starego Przymierza czyli pełen czci  wobec Boga i Jego Tajemnicy, i nie ignorował Bożego Prawa. Te wartości stoją u podstaw podejmowanych przez niego decyzji. Potrafił USŁYSZEĆ BOGA, który w jego życiu był NAJWAŻNIEJSZY. Kierował się Bożą bojaźnią, która miała swoje źródło w zaufaniu i zawierzeniu Bogu.

Chcąc zrozumieć św. Józefa, trzeba wniknąć w jego duchowość, aby odnaleźć jego „fiat”. Święty Józef był człowiekiem przebywającym BLISKO BOGA, JEMU UFAJĄCYM I DAJĄCYM CAŁEGO SIEBIE. Z tej bliskości Boga płynęła siła, by uwierzyć nadziei wbrew nadziei…

Przyjmujący wolę Pana Boga. Zostawił swoje palny i marzenia… wziął Maryję za małżonkę i opiekował się Synem Bożym. Idzie drogą, którą wyznaczył mu Bóg…

Św. Józef jest człowiekiem służby… troszczył się o ciepło nazaretańskiego domu rodzinnego, aby Jezus mógł w nim wzrastać…

Uczył Jezusa rzemiosła… Mamy żyć dla innych. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka, jak mąż potrzebuje żony, jak żona potrzebuje męża, jak rodzice potrzebują dzieci, jak proboszcz potrzebuje parafian. Potrzebujemy siebie nawzajem, abyśmy sobie służyli i realizowali siebie.

Pragniemy poświęcić obraz św. Józefa w jego warsztacie, w którym uczył Jezusa pracy i przygotowywał do dorosłego życia. Obraz w świątyni ma do nas „przemawiać” postawą i duchowością św. Józefa. Ten obraz to znak, który chcemy odczytywać jak prawdziwi artyści. To dzieło „mówi” do nas wzorem do naśladowania św. Józefa, który jest ojcem, mężem, mężczyzną i pracownikiem.

Drogą do odkrywania duchowości Opiekuna św. Rodziny i Kościoła świętego jest BRACTWO ŚW. JÓZEFA. Mężczyźni zakochani w Bogu i wpatrzeni w św. Józefa stają się KUSTOSZAMI TEGO KOŚCIOŁA.

Prawdziwy czciciel św. Józefa jest ZAKOCHANY W SWOIM KOŚCIELE, W SWOJEJ ŚWIĄTYNI I STAJE SIĘ JEGO KUSTOSZEM. DRODZY MĘŻCZYŹNI BĄDŹCIE KUSTOSZAMI TEGO MIEJSCA. AMEN.

Zdjęcia z Uroczystości wkrótce w zakładce Galeria rok 2017.

Bydgoska Droga Krzyżowa

Odezwa Księdza Biskupa Jana Tyrawy na Wielkopostne Wydarzenia Diecezji
Drodzy Diecezjanie!
Czas Wielkiego Postu, poprzez odprawiane rekolekcje i nabożeństwa wielkopostne, jest doskonałą okazją do głębszego wniknięcia w Tajemnicę miłości Boga do każdego człowieka. Tej Tajemnicy – szczególnie podczas każdej Eucharystii, w Sakramencie pokuty i pojednania – wciąż się uczymy i wciąż jej doświadczamy. Tę Tajemnicę – posłuszni nakazowi Chrystusa „Idziecie i głoście” – głosimy.
W tym właśnie duchu zapraszam do wspólnego przeżycia naszej BYDGOSKIEJ DROGI KRZYŻOWEJ, która odbędzie się w najbliższą sobotę, 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i jednocześnie rocznicę ustanowienia naszej diecezji. Tego dnia o godz. 19:30 przed Katedrą Bydgoską rozpoczniemy wyjątkowe w swojej formie Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, przygotowane przez młodzież zainspirowaną przeżyciami na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.
Zapraszam także na organizowane od wielu lat Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolinie Śmierci, które odbędzie się 9 kwietnia o godz. 16:00 i 20:00.
Drodzy Siostry i Bracia!
Na ten czas wielkopostnego wnikania w Tajemnicę miłości Boga z serca wszystkim błogosławię, życząc jednocześnie Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania.
+ Jan Tyrawa Biskup Diecezjalny

Dar serca i dar modlitwy

Dary naszych serc zostały dostarczone Siostrom Klaryskom od Wieczystej Adoracji, w piątek 17 marca. Bardzo dziękujemy wszystkim DARCZYŃCOM /sponsorom/ za kontynuowanie tej – liczącej 8 lat – tradycji, w ramach wielkopostnej jałmużny, nazywanej przez ks. prob. Zdzisława „Dobrem św. Józefa”. Na ręce Matki Przełożonej s. Faustyny, składamy całej Wspólnocie Sióstr podziękowanie za dar modlitwy w intencji naszej Parafii /Stowarzyszenie Kościół naszym Domem/.

Zaproszenie na poświęcenie obrazu św. Józefa

Całą wspólnotę parafialną – w najbliższą niedzielę 19 marca o godz. 12.30 – zapraszamy na uroczyste poświęcenie obrazu św. Józefa, którego dokona podczas koncelebrowanej Mszy św., ks. Bogusław Konieczka proboszcz parafii św. Józefa w Bydgoszczy /Stowarzyszenie Kościół naszym Domem/.

Powołanie kobiety i wspólna modlitwa…

„Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła” /O godności kobiety, Jana Paweł II/. Tymi słowami rozpoczęliśmy modlitwę w naszej świątyni z okazji DNIA KOBIET i po refleksji, w której ks. prob. wskazał na potrzebę naśladowania duchowości Maryi, otrzymałyśmy po symbolicznym kwiatku, następnie spotkałyśmy się przy stole w Domu Parafialnym i omówiłyśmy bieżące sprawy. Dziękujemy za miłe spotkanie i sympatyczne upominki /Wspólnota Żywego Różańca/.

UROCZYSTA GALA ANIOŁÓW I MEDALI WDZIĘCZNOŚCI

PRZYSZŁOŚĆ JEST DAREM JAKI OFIAROWUJE NAM PRZESZŁOŚĆ. Z GŁĘBI SERCA DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W DZIEŁO ROZBUDOWY NASZEJ ŚWIĄTYNI. NIECH WRĘCZONE ANIOŁY I MEDALE  BĘDĄ ZNAKIEM MOJEJ WDZIĘCZNOŚCI, KTÓRA JEST PAMIĘCIĄ SERCA. KS. PROB. ZDZISŁAW.

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL !!!

Rozpoczynając VII Anielski Bal Wdzięczności w konwencji Balu Maskowego, wprowadzamy atmosferę uroku, tajemniczości i otwarcia na chwile, których jeszcze nie znamy i na które czekamy… Genialny Grechuta i zachwycony jego talentem – nieco szalony – ks. Lahutta stawiają pytania, na które dzisiaj i w przyszłości chcemy odpowiedzieć: jak rozpoznać ludzi….? Jak pozbierać myśli…? jak usłyszeć siebie…? jak odnaleźć nagle radość i nadzieję…? odpowiedzi szukaj czasu masz tak wiele albo niewiele…
Teraz mamy czas na wspólną radość i świętowanie, na odkrywanie siebie i drugiego człowieka na to, by w dogodnym momencie dzisiejszej zabawy i całego naszego życia zrzucić maskę i ukazać swoje, prawdziwe oblicze… ja to muszę uczynić już teraz, by po tym nieco egzystencjalno-filozoficznym wstępie, wręczyć przygotowane znaki mojej kapłańskiej, duszpasterskiej wdzięczności za dar rozbudowy naszej świątyni:
Najpierw słowo o tym co znajduje się na naszych stołach.

• 110 albumów ilustrujących najsłynniejsze światowe Sanktuaria Maryjne. Natchnieniem do takiego trwałego prezentu, który otrzymuje każda para, stała się 100. rocznica Objawień Maryjnych w Fatimie. To i pozostałe sanktuaria dotąd nieznane, dzięki Maryjnej interwencji gromadzą dzisiaj miliony pielgrzymów, którzy szukają miłości i wsparcia duchowego u Matki. Dodam, że każdy album zawiera myśl przewodnią naszej karnawałowej zabawy PRZYSZŁOŚĆ JEST DAREM JAKI OFIAROWUJE NAM PRZESZŁOŚĆ, z logo naszej parafii. Głęboko wierzę, że Matka Boża Wniebowzięta, która w znaku świątyni otula każdego z nas, nie tylko sprawia, że kościół dzisiaj stojący niejako na uboczu rozwijających się aglomeracji, staje się rozpoznawalny na mapie diecezji ale przede wszystkim utwierdza nas w przekonaniu, że Matka prowadzi nas pewną drogą do Domu naszego Ojca w niebie. Nie byłbym sobą, gdybym o tym nie przypomniał, także w tych okolicznościach.

45 Aniołów Wdzięczności, które wręczę osobom niezmiennie zaangażowanym w tworzenie naszego wspólnego dzieła, nazywanego przeze mnie w poszukiwaniu sacrum… Proszę o podejście do sceny i przyjęcie Aniołów /45 par imiennie wyczytałem i wręczyłem anioły/.

• Na koniec Gali Wręczenia Aniołów proszę o podejście na środek sceny pary, które pragnę w tym roku uhonorować nową, szczególną, wyjątkową i niepowtarzalną nagrodą Złotymi Medalami Wdzięczności Przyłęckimi Vianney’ami. Proszę o przyjęcie medali, które po cichu nazywam Zdzisławkami, Państwa /imiennie wyczytałem i wręczyłem/. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie, o którym wie Trójca Święta, Matka Boża Wniebowzięta św. Jan Maria Vianney i ja jego niegodny przyłęcki naśladowca.

• My wszyscy tutaj zebrani i obdarowani /albumami, aniołami, przyłęckimi Vianney’ami/ możemy być dumni z tego, co uczyniliśmy i co z Bożą i wspólną naszą pomocą uczynimy dla naszego kościoła, w którym czujemy się jak w domu a w parafii jak w rodzinie. Na 2019 rok, czyli na 10. rocznicę przywrócenia parafii w Przyłękach, już powoli wybijam Medale Wdzięczności Ks. Proboszcza i chciałbym ich rozdać w ilości Aniołów dzisiaj wręczonych. Ważne są chwile, których jeszcze nie znamy ale na ich intensywność przeżywania wpływamy…

STOWARZYSZENIU KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM DZIĘKUJĘ ZA PRZYGOTOWANIE TEJ VII JUŻ EDYCJI NASZEGO CIESZĄCEGO SIĘ WIELKIM POWODZENIEM BALU. JEST NAS NA SALI 210 OSÓB. GRATULUJĘ I JESZCZE RAZ BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.

Życzę wszystkim chwytania chwili, cieszenia się życiem i dostrzegania cudów codziennej miłości i niezapomnianej Anielskiej Zabawy do 4 nad ranem…

/ks. prob. Zdzisław/.

Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

PLAN WIELKOPOSTNYCH REKOLEKCJI DLA DOROSŁYCH I DZIECI

ŚRODA POPIELCOWA 1 MARCA 2017
Godz. 9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną i obrzędem posypania popiołem
Godz. 10.30 Nauka rekolekcyjna dla dzieci /klasy IV – VI/
Godz. 11.30 Nauka rekolekcyjna dla dzieci /klasy I – III/
Godz. 17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną i obrzędem posypania popiołem
Godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną i obrzędem posypania popiołem

CZWARTEK 2 MARCA 2017
Godz. 9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Godz. 10.30 Nauka rekolekcyjna dla dzieci /klasy IV – VI/
Godz. 11.30 Nauka rekolekcyjna dla dzieci /klasy I – III/
Godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Po Mszy św. spotkanie dla małżeństw /rodziców/

PIĄTEK 3 MARCA 2017
Godz. 9.00 Msza św. z nauką dla chorych i z Sakramentem Chorych
Godz. 11.00 Droga Krzyżowa dla dzieci Szkoły Podstawowej
REKOLEKCYJNA SPOWIEDŹ od godz. 16.00 – 18.00
Godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Po Mszy św. spotkanie dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych /kandydaci do Bierzmowania ok. 25 osób/

SOBOTA 4 MARCA 2017
Godz. 9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
PO MSZY ŚW. WIECZÓR UWIELBIENIA Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI

NIEDZIELA 5 MARCA 2017
Godz. 9.00 Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji /starsi/
Godz. 11.00 Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji /rodzice z małymi dziećmi/
Godz. 12.30 Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji /starsi/
Godz. 19.00 Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji /młodzież/

 

RRZYŁĘCKI WIECZÓR UWIELBIENIA

ZAPRASZAMY NA PIERWSZY PRZYŁĘCKI WIECZÓR UWIELBIENIA, KTÓRY POPROWADZI ZESPÓŁ TEHILLAH NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH, DNIA 4 MARCA OD GODZINY 18.00 W NASZEJ ŚWIĄTYNI. CZEKAMY NA CIEBIE, BYŚMY WSPÓLNIE ODDALI CHWAŁĘ BOGU, ZA WIELKIE DZIEŁA, KTÓRE NAM CZYNI /Janusz Stanecki/.